Svårighetsgrad

  • Medel

Kategori

  • Fria vikter

Aktiverade muskelgrupper

  1. framsida lår
  2. axlar
  3. triceps

Utförande

Push Press bakom nacke är en kombination av de två övningarna Knäböj och Axelpress.

1. Fatta stången med händerna armbågsbrett eller så att det känns skönt och placera stången bakom huvudet på axlarna.

2. Lyft av stången och gå bak några små steg och ställ dig parallellt med fötterna något bredare än höftbrett.

3. Andas in luft med magen. Böj nu på benen och gå inte djupare ner än att ryggen  är rak och då ryggens linje är parallell med underbenens. Tänk på att vinkla ner armbågarna.

4. Pressa upp stången och utnyttja farten på stången genom att direkt pressa upp stången på raka armar.

5. Bromsa ner stången till bröstet och upprepa övningen.

 

Syfte/Effekt

Styrka för framsida lår (M. quadriceps femoris), axlar (M. deltoideus),
överarmssträckarna (M. triceps brachii) samt isometrisk styrka för
bukpressen (M. transversus abdominis) och de raka ryggmusklerna (M.
erector spinae).

Fler övningar som också tränar muskelgruppen framsida lår