Svårighetsgrad

  • Lätt

Kategori

  • Maskiner

Aktiverade muskelgrupper

  1. framsida lår
  2. rumpa/säte
  3. insida lår

Utförande

Lägg dig i maskinen, lossa viktmagasinet och låt vikten falla ner så långt som du önskar och pressa sedan upp viktmagasinet med benen. Bromsa därefter vikten på nervägen.

Syfte/Effekt

Styrka för framsida lår (M. quadriceps femoris), rumpa (M. gluteus maximus) och insida lår (M. adductor magnus, longus och brevis samt M. pectineus och M. gracilis)

Fler övningar som också tränar muskelgruppen framsida lår