Svårighetsgrad

  • Lätt

Kategori

  • Fria vikter

Aktiverade muskelgrupper

  1. framsida lår
  2. rumpa/säte

Utförande

Fatta en hantel i vardera handen och lyft hantlarna till stående position med rak rygg.

Tänk på att knäna hela tiden skall peka över tårna och inte falla inåt.

 

Syfte/Effekt

Styrka för framsida lår (M. rectus femoris, M. vastus lateralis, M. vastus medialis och M. vastus intermedius) och rumpan (M. gluteus maximus och M. gluteus medius).

Fler övningar som också tränar muskelgruppen framsida lår