Svårighetsgrad

  • Lätt

Kategori

  • Fria vikter

Aktiverade muskelgrupper

  1. framsida lår
  2. rumpa/säte
  3. axlar

Utförande

Stå upp med benen ihop och med en viktskiva i händerna in till bröstet. Fall fram på ena benet med bibehållen hållning samtidigt som du pressar fram armarna med viktskivan rakt fram från kroppen. Håll kvar armarna tills du pressar tillbaks kroppen till utgångsläget. Upprepa nu rörelsen på andra benet.

Syfte/Effekt

Funktionell MAQ-övning som tränar styrka för framsida lår och rumpa. Tränar även isometrisk styrka för ryggen (M. erector spiane), inre magmusklerna (M. transversus abdominis, M. obliiqus internus abdominis) och för axlarna (M. deltoideus).

Fler övningar som också tränar muskelgruppen framsida lår