Svårighetsgrad

  • Lätt

Kategori

  • Parövning

Aktiverade muskelgrupper

  1. framsida lår
  2. nedre rygg
  3. rumpa/säte

Utförande

Sitt med ryggen mot kompisens rygg och försök pressa honom/henne bakåt. Denna övning kräver att ni har bra fäste under fötterna.

Tänk på att aktivera bukpressen under övningens utförande för att stabilisera ryggen.

Tips! Denna övning kan med fördel göras till ett tävlingsmoment, t.ex. genom att den som pressar kompisen över en linje, får ett poäng.

 

Syfte/Effekt

Styrka för framsida lår (M. quadriceps femoris), de raka ryggmusklerna (M. erector spinae), sätesmuskeln (M. gluteus maximus) samt isometrisk styrka för bukpressen (M. transversus abdominis).

 

Fler övningar som också tränar muskelgruppen framsida lår