Svårighetsgrad

  • Svår

Kategori

  • Fria vikter

Aktiverade muskelgrupper

  1. framsida lår
  2. nedre rygg
  3. axlar

Utförande

Frivändning är en svår övning och vi rekommenderar att du tar hjälp av någon som kan första tillfällena och som kan hjälpa dig att utföra övningen korrekt.

En frivändning utförs med skivstång från golvet genom att man fattar stången något bredare än axelbrett.

Denna komplexa övning (ingår som en del i det olypiska lyftet stöt) kräver god rörlighet och teknik. För att träna upp rörligheten som krävs i denna övning är aktiva rörlighetsövningar lämpliga och framförallt "Komplex rörlighetsövning".

Testa gärna övningarna Hängfrivändning eller Styrkefrivändning, som är  explosivare varianter av den vanliga frivändningen.

 

Syfte/Effekt

 

Styrka för framsida lår (M. quadriceps femoris), rumpan (M. gluteus maximus), vader (M. triceps surae), nedre rygg (M. erector spinae) och kappmuskeln (M. trapezius).

Fler övningar som också tränar muskelgruppen framsida lår