Svårighetsgrad

  • Svår

Kategori

  • Fria vikter

Aktiverade muskelgrupper

  1. framsida lår
  2. nedre rygg
  3. axlar

Utförande

Fatta stången axelbrett eller så att händerna löper fritt utanför knäna. Håll stången vid höften, gå ner med vikten mot knäna och lyft upp den strax innan den kommit dit genom att dra med ben, svankad rygg och axlar. Fånga sedan upp vikten genom att lägga den tvärs över axlarna och lås vikten där genom att vinkla upp armbågarna.

Syfte/Effekt

Explosiv styrka för framsida lår (M. quadriceps femoris), vader (M. triceps surae), nedre ryggen (M. erector spinae) och kappmuskeln (M. trapezius).

Fler övningar som också tränar muskelgruppen framsida lår