Svårighetsgrad

  • Lätt

Kategori

  • Parövning

Aktiverade muskelgrupper

  1. framsida lår
  2. vader
  3. raka magmusklerna

Utförande

Greppa runt varandra med armarna och försök nu pressa varandra bakåt. Övningen kan även utföras genom att pressa varandra på bröstet.

Tips! Denna övning kan med fördel göras till ett tävlingsmoment, t.ex. genom att den som pressar kompisen över en viss linje får ett poäng.

 

Syfte/Effekt

Styrka för framsida lår (M. quadriceps femoris), vader (M. triceps surae), de raka magmusklerna (M. rectus abdominis) och för de yttre sneda magmusklerna (M. obliiqus externus abdominis). Tränar även balansen.

 

Fler övningar som också tränar muskelgruppen framsida lår