Svårighetsgrad

  • Medel

Kategori

  • Medicinboll

Aktiverade muskelgrupper

  1. framsida lår
  2. nedre rygg
  3. axlar

Utförande

Utgångspositionen är med bollen mellan benen. Därefter trycker man ifrån med benen, sedan ryggen och till sist kastar man iväg bollen med de raka armarna så långt bakåt som möjligt. För att inte ramla bakåt måste man göra ett hopp bakåt alternativt landa på en matta.

Syfte/Effekt

Explosiv styrka i ben (M. quadriceps femoris), rumpa (M. gluteus maximus), rygg (M. erector spinae) och axlar (M. deltoideus och M. trapezius). En övning som fungerar bra att köra med partner, där man kastar till varandra för att på så sätt slippa hämta bollen efte varje kast.

Fler övningar som också tränar muskelgruppen framsida lår