Svårighetsgrad

  • Medel

Kategori

  • Bosuboll

Aktiverade muskelgrupper

  1. framsida lår
  2. rumpa/säte

Utförande

Ställ dig på bosubollen med stången på ryggen genom att börja med ena foten och därefter andra. Gå nu ner till ett läge där låren hamnar i en vågrät position och pressa sedan upp stången igen.

Tänk på att hålla ryggen i rak position och att knäna går ut över tårna och är riktade åt samma håll som dem. Tänk också på att blockera bålen innan du påbörjar lyftet.

 

Syfte/Effekt

Styrka för framsida lårmusklerna (M. quadriceps femoris*) och rumpan (M. gluteus maximus, M. gluteus medius) samt balansträning för ben och bål.

*M. quadriceps femoris är samlingsnamnet för de fyra framsida lårmusklerna; M. rectus femoris, M. vastus medialis, M. vastus lateralis och M. vastus intermedius.

 

Fler övningar som också tränar muskelgruppen framsida lår