Svårighetsgrad

  • Svår

Kategori

  • Medicinboll

Aktiverade muskelgrupper

  1. framsida lår
  2. rumpa/säte
  3. sneda magmusklerna

Utförande

Ställ dig på vänster ben med en medicinboll i händerna. Inled kastet genom att fälla fram ryggen något, böja på vänsterbenet och genom att rotera boll ut mot vänster sida. 

Svara i denna position genom att kasta från denna position genom att sträcka benet upp på tå samtidigt som du rätar ryggen, pendlar upp i ett knälyft med höger ben och kastar iväg bollen mot planket med armarna. Byt sedan ben.

 

Syfte/Effekt

Explosiv och funktionell styrka för framsida lår (M. quadriceps femoris), sätet (M. gluteus maximus, M. gluteus medius, M. piriformis), baksida lår (M. biceps femoris, M. semitendinosus och M. semimembranosus), de sneda magmusklerna (M. obliiqus internus och externus abdominis).

Fler övningar som också tränar muskelgruppen framsida lår