Svårighetsgrad

  • Medel

Kategori

  • Parövning

Aktiverade muskelgrupper

  1. framsida lår

Utförande

Stå med fötterna så att tårna ligger kloss an kompisens tår och håll varandra i händerna. Luta er sedan bakåt så armarna sträcks och hitta jämnvikt. Gå nu ner så djupt som möjligt och upp igen utan att tappa balansen och pressa er upp igen.

Syfte/Effekt

Styrka för framsida lår (M. quadriceps femoris) samt balans- och samarbetsträning.

Fler övningar som också tränar muskelgruppen framsida lår