Svårighetsgrad

  • Medel

Kategori

  • Bosuboll

Aktiverade muskelgrupper

  1. framsida lår
  2. insida lår
  3. rumpa/säte

Utförande

Ställ dig ca en halvmeter ifrån bosubollen med fötterna ihop. Fatta viktskivan med raka armar. Lyft ena benet och fall ut åt sidan och bromsa upp med samma ben på bosubollen.

Tänk på att vara rak i ryggen och att spänna bålen under övningens utförande. Tänk också på att knäet skall peka åt samma håll som foten på det ben som du landar på.

 

Syfte/Effekt

Styrka för framsida lår (M. quadriceps femoris), för insida lår (M. adductor magnus, M. adductor longus, M. adductor brevis, M. gracilis och M. pectineus) och för rumpan (M. gluteus maximus och M. gluteus medius) samt stabiliserande styrka för den inre magmuskulaturen och balansträning för fotleden.

Fler övningar som också tränar muskelgruppen framsida lår