Svårighetsgrad

  • Medel

Kategori

  • Parövning

Aktiverade muskelgrupper

  1. framsida lår

Utförande

Stå med ryggarna mot varandra och gå ner så djupt som möjligt och upp igen. I början kan man också kroka fast i varandras armar för att det skall bli lättare att hålla balansen.

Syfte/Effekt

Parövning som ställer krav på balans, samarbetsförmåga och styrka för framsida lår (M. quadriceps femoris).

Fler övningar som också tränar muskelgruppen framsida lår