Svårighetsgrad

  • Lätt

Kategori

  • Parövning

Aktiverade muskelgrupper

  1. framsida lår
  2. rumpa/säte
  3. insida lår

Utförande

Utövarna ställer sig mot varandra och ska försöka nudda den andre personens vad med handflatan. Det handlar alltså om att ligga lågt och jobba med snabba fötter.

Tips! Övningen kan genomföras som en kampövning genom att den som lyckas få in flest träffar på en bestämd tid, vinner.

 

Syfte/Effekt

Styrka för framsida lår (M. quadriceps femoris), stora sätesmuskeln (M. gluteus maximus) och insida lår (M. adductor magnus, brevis och longus). Förutom styrka tränas även, reaktionsförmåga och koordinationsförmåga med låg kroppsposition.

Fler övningar som också tränar muskelgruppen framsida lår