Svårighetsgrad

  • Medel

Kategori

  • Fria vikter

Aktiverade muskelgrupper

  1. framsida lår
  2. rumpa/säte
  3. axlar

Utförande

Stå axelbrett med fötterna, böj på benen och fatta skivstången så att armarna kan löpa fritt utanför stången. Håll ryggen lätt framåtlutad men rak och lyft nu upp stången till midjan varpå du fortsätter att dra stången upp till axlarna. När du kommit så långt böjer du snabbt på benen en aning, vrider runt armarna, sträcker på benen och fortsätter att med armarna pressa stången upp på raka armar.

Syfte/Effekt

Funktionell övning där man tränar explosiv styrka för framsida lår (M. quadriceps femoris), rumpan (M. gluteus maximus), ryggen (M. erector spinae), axlarna (M. deltoideus) och överarmssträckarna (M. triceps brachii).

Fler övningar som också tränar muskelgruppen framsida lår