Svårighetsgrad

  • Lätt

Kategori

  • Expanderband

Aktiverade muskelgrupper

  1. framsida lår
  2. rumpa/säte
  3. insida lår

Utförande

Ställ dig på bandet med fötterna och fatta handtagen med händerna. Böj underarmarna så att händerna ligger mot axlarna. Bromsa dig nu ner i sittposition och pressa dig sedan upp igen.

Tänk på att inte falla fram för mycket med överkroppen och att knäna skall peka över tårna.

 

Syfte/Effekt

Styrka för framsida lår (M. quadriceps femoris) och rumpan (M. gluteus maximus).

 

Fler övningar som också tränar muskelgruppen framsida lår