Svårighetsgrad

  • Medel

Kategori

  • Parövning

Aktiverade muskelgrupper

  1. framsida lår
  2. insida lår
  3. rumpa/säte

Utförande

Person A lyfter upp B genom att B är vänd mot A och hoppar upp i A:s famn och låser benen runt midjan.

A: Ställ dig något bredare än axelbrett med fötterna, spänn upp bålen och andas in med magen. Böj nu ner på knäna såpass djupt att du kan hålla ryggen rak och då knäna pekar åt samma håll som tårna. Pressa nu härifrån upp till utgångspositionen.

Tänk på att hålla ryggen rak under hela lyftet.

Syfte/Effekt

Styrka för framsida lår (M. Quadriceps femoris), insida lår (M.
adductor magnus, longus och brevis) och för stora sätesmuskeln (M.
gluteus maximus) samt isometrisk styrka för bukpressen (M. transversus abdominis).

Fler övningar som också tränar muskelgruppen framsida lår