Svårighetsgrad

  • Medel

Kategori

  • Parövning

Aktiverade muskelgrupper

  1. framsida lår
  2. rumpa/säte
  3. sneda magmusklerna

Utförande

Bär din kompis uppför trappan genom att hålla kompisen i famnen. Gå bara så många trappsteg på varje steg som du klarar med god teknik.

Tänk på att spänna bålen och hålla ryggen rak under hela trappgången.


Syfte/Effekt

Uthållig styrka för framsida lår (M. quadriceps femoris), sätesmuskeln
(M. gluteus maximus och M. gluteus medius), bukpressen (M. transversus abdominis) och vaderna (M. triceps surae).

Fler övningar som också tränar muskelgruppen framsida lår