Svårighetsgrad

  • Svår

Kategori

  • Fria vikter

Aktiverade muskelgrupper

  1. framsida lår
  2. axlar
  3. triceps

Utförande

Ställ dig axelbrett med stången liggandes på axlarna bakom huvudet. Starta sedan övningen genom att böja lätt på benen för att sedan accelerera stången uppåt med benen och därefter fortsätta pressa med armarna samtidigt som man går under stången med resten av kroppen.

 

Syfte/Effekt

Styrka för framsida lår (M. quadriceps femoris), rumpan (M. gluteus maximus), axlarna (M. deltoideus) och överarmssträckaren (M. triceps brachii).

Fler övningar som också tränar muskelgruppen framsida lår