Svårighetsgrad

  • Medel

Kategori

  • Parövning

Aktiverade muskelgrupper

  1. framsida lår
  2. rumpa/säte
  3. insida lår

Utförande

Ligg på rygg med böjda ben uppdragna mot bröstet. Låt nu kompisen sätta sig med rumpan på dina fotblad. Gör nu en explosiv benpress så att kompisen lyfter från marken.

Syfte/Effekt

Explosiv styrka för framsida lår (M. quadriceps femoris), rumpan (M. gluteus maximus) och insida lår (M. adductor mangus, M. adductor longus, M. adductor brevis, M. gracilis och M. pectineus).

Fler övningar som också tränar muskelgruppen framsida lår