Svårighetsgrad

  • Lätt

Kategori

  • Expanderband

Aktiverade muskelgrupper

  1. framsida lår
  2. rumpa/säte

Utförande

Ställ dig i utfallsposition med främre benet på bandet. Fatta handtagen med händerna och håll armarna sträckta över huvudet. Spänn bålen och böj benen och pressa dig sedan upp igen.

Tänk på att knäna skall peka över tårna under övningens gång.

Syfte/Effekt

Styrka för framsida lår (M. quadriceps femoris) och rumpan (M. gluteus maximus).

Fler övningar som också tränar muskelgruppen framsida lår