Svårighetsgrad

  • Medel

Kategori

  • Fria vikter

Aktiverade muskelgrupper

  1. framsida lår
  2. insida lår
  3. rumpa/säte

Utförande

Fatta stången i armvecken och koppla ihop händerna. Spänn bålen och lyft sedan av stången. Ställ dig brett med benen (sumo) med fötterna vinklade en aning utåt. Gör nu benböj från denna position. Fokusera på att ha en stabil bål och att hålla ryggen rak.

Syfte/Effekt

Styrka för framsida lår (M. quadriceps femoris), insida lår (M. adductor magnus, longus och brevis samt M. gracilis och M. pectineus) och rumpan (M. gluteus maximus) samt stabiliserande styrka för de inre magmusklerna (M. trensversus abdominis, diafragman och bäckenbotten).

Fler övningar som också tränar muskelgruppen framsida lår