Svårighetsgrad

  • Svår

Kategori

  • Bosuboll

Aktiverade muskelgrupper

  1. framsida lår
  2. rumpa/säte

Utförande

Stå på ett ben på bosubollen och gå ner och sätt dig i huk på detta ben. Pressa dig sedan upp från denna position samtidigt som det andra benet är sträckt framför dig. Många personer har svårigheter att utföra denna övning utan att ramla pga. av stelhet i vristen. Har du stela vrister kan du placera hälen på mitten av bollen, så att bollen lutar en aning framåt.

Vill du göra övningen ännu svårare kan du hålla en pinne eller viktskiva på raka armar över huvudet under övningens gång för att även träna rörligheten i ryggen och för att öka belastningen.

Tänk på att inte falla ner till hukpositionen för snabbt utan kontroll. Gå heller inte så djupt ner att du tappar kontrollen över knäets vinke så att knäet snedbelastas. Låt knäet peka över tårna.

Syfte/Effekt

Funktionell övning där man tränar styrka för framsida lår (M. quadriceps femoris) och rumpan (M. gluteus maximus). Denna övning tränar även rörlighet i rygg och vrist samt balansförmåga.

Fler övningar som också tränar muskelgruppen framsida lår