Svårighetsgrad

  • Medel

Kategori

  • Medicinboll

Aktiverade muskelgrupper

  1. framsida lår
  2. nedre rygg
  3. axlar

Utförande

Kastet inleds med bollen mellan benen och utförs rakt upp med raka armar. Det gäller att först jobba med benen, sedan ryggen och till sist med de raka armarna.

 

Syfte/Effekt

Explosiv styrka i ben (M. quadriceps femoris), rygg (M. erector spinae), axlar (M. deltoideus) och rumpa (M. gluteus maximus).

Fler övningar som också tränar muskelgruppen framsida lår