Svårighetsgrad

  • Svår

Kategori

  • Fria vikter

Aktiverade muskelgrupper

  1. framsida lår
  2. nedre rygg
  3. axlar

Utförande

Ryckdraget sker från lådor eller bockar, där stången ligger strax ovanför knäna. Innan lyftet inleds gäller det att fatta stången brett och att spänna upp svanken. Nu gäller det att jobba med ben, rygg, därefter axlar och till sist armar. Man skall försöka få stången att lyftas så mycket som möjligt upp mot hakan utan att fullfölja lyftet, dvs. utan att kasta sig under stången.

Syfte/Effekt

Explosiv styrka för framsida lår (M. quadriceps femoris), nedre ryggen (M. erector spinae), vaderna (M. triceps surae), kappmuskeln (M. trapezius) och överarmsböjaren (M. biceps brachii).

Fler övningar som också tränar muskelgruppen framsida lår