Svårighetsgrad

  • Lätt

Kategori

  • Maskiner

Aktiverade muskelgrupper

  1. framsida lår
  2. rumpa/säte
  3. insida lår

Utförande

Sätt dig i maskinen och ställ in sitsen så att du i bottenläget kan hålla ryggen rak och inte krumma. Är man något stel i baksida lår kan man välja att luta ryggstödet mer bakåt så att en krummning av ryggen inte sker.

Pressa nu plattan  bort från dig med hela fötterna i kontakt med plattan. Sträck inte benen fullt ut.

Tänk på att knäet ska peka åt samma håll som tårna. 

 

Syfte/Effekt

 

Styrka för framsida lår (M. quadriceps femoris), stora sätesmuskeln (M. gluteus maximus) och adduktorerna (M. adductor magnus, brevis och longus samt M. gracilis och M. pectineus).

Att tänka på: Ju längre ner på plattan
du placerar foten, desto mer belastas framsida lårmuskeln samt
patellasenan. Detta kräver också mer rörlighet i fotleden.

Fler övningar som också tränar muskelgruppen framsida lår