Svårighetsgrad

  • Lätt

Kategori

  • Maskiner

Aktiverade muskelgrupper

  1. framsida lår
  2. rumpa/säte
  3. insida lår

Utförande

Ställ dig i maskinen med kuddarna mot axlarna, lossa spärrarna och bromsa ner vikten ner till önskat läge och pressa sedan upp vikten igen. 

Ju bredare du placerar fötterna, desto mer aktiverar du rumpa och insida lår och ju smalare, desto mer belastar du framsida lår. 

 

Syfte/Effekt

Styrka för framsida lår (M. quadriceps femoris), rumpa (M. gluteus maximus) och insida lår (M. adductor magnus, longus och brevis samt M. pectineus och M. gracilis).

Fler övningar som också tränar muskelgruppen framsida lår