Svårighetsgrad

  • Lätt

Kategori

  • Expanderband

Aktiverade muskelgrupper

  1. framsida lår
  2. rumpa/säte
  3. övre rygg

Utförande

Fäst bandet i knähöjd i en stolpe eller dylikt. Ställ dig mot bandet och fatta bandets handtag med händerna. Håll armarna framåt och bromsa dig sedan ner i sittposition med rak rygg. Pressa nu upp dig till stående igen och dra skulodrorna mot varandra via armarna.

Tänk på att knäna skall peka över tårna och att inte falla fram med ryggen för mycket i själva benböjen. När det gäller roddragen handlar det om att inför draget ha avslappnade axlar som du med hjälp av skulderbladsmuskulaturen sedan drar bakåt. Försök att dra så lite som möjligt med armarna.

 

Syfte/Effekt

Styrka för framsida lår (M. quadriceps femoris), rumpa (M. gluteus maximus) och den breda ryggmuskeln (M. latissimus dorsi).

 

Fler övningar som också tränar muskelgruppen framsida lår