Svårighetsgrad

  • Lätt

Kategori

  • Maskiner

Aktiverade muskelgrupper

  1. framsida lår

Utförande

Sätt dig i maskinen ställ in sits och sparkkudde så att knävecket hamnar precis där sitsen slutar, och så att sparkkudden ligger an mot vristen. Sparka nu upp vikten med hjälp av framsida låren och håll emot på tillbakavägen.

Syfte/Effekt

Styrka för framsida lår (M. quadriceps femoris*).

*M. quadriceps femoris är samlingsnamnet för de fyra framsida lårmusklerna; M. rectus femoris, M. vastus medialis, M. vastus lateralis och M. vastus intermedius.

 

Fler övningar som också tränar muskelgruppen framsida lår