Svårighetsgrad

  • Svår

Kategori

  • Fria vikter

Aktiverade muskelgrupper

  1. framsida lår
  2. nedre rygg
  3. axlar

Utförande

är tillsammans med ryck ett av de två olympiska lyften. Sker genom två delmoment - en frivändning och en överstöt.

Då man, efter frivändningen har stången liggandes på axlarna, böjer man på benen lätt för att snabbt trycka upp den igen – detta för att skapa en acceleration av stången. Därefter fortsätter armarna att pressa stången uppåt samtidigt som man går under stången genom att sära på benen.

När man väl har satt i fötterna gäller det att man har fått upp stången på raka armar. Nu förflyttar man sig till upprätt läge genom att flytta det bakre benet och sedan det främre mot mitten pö om pö.

 

Syfte/Effekt

Explosiv styrka för framsida lår (M. quadriceps femoris), rumpan (M. gluteus maximus), nedre ryggen (M. erector spinae), vaderna (M. triceps surae), kappmuskeln (M. trapezius), överarmsböjaren (M. biceps brachii), axlarna (M. deltoideus) och överarmssträckaren (M. triceps brachii).

 

Fler övningar som också tränar muskelgruppen framsida lår