Svårighetsgrad

  • Lätt

Kategori

  • Fria vikter

Aktiverade muskelgrupper

  1. framsida lår
  2. rumpa/säte
  3. axlar

Utförande

Stå upp med benen parallellt och med en viktskiva i händerna vid bröstet. Gör nu ett sidoutfall samtidigt som du pressar armarna rakt ut. Pressa dig nu tillbaka till utgångspositionen, dra in armarna och fall ut på andra benet och pressa återigen ut armarna.

Tänk på att låta knäna peka över tårna och att hålla ryggen rak under hela övningens gång.

 

Syfte/Effekt

Funktionell övning som tränar styrka för framsida lår (M. quadriceps femoris), rumpan (M. gluteus maximus) och insida lår (M. adductor magnus, brevis och longus samt M. pectineus) samt isometrisk styrka för ryggens hållningsmuskler (M. erector spinae)och för axlarna (M. deltoideus).

Fler övningar som också tränar muskelgruppen framsida lår