Svårighetsgrad

  • Medel

Kategori

  • Kroppsbelastande

Aktiverade muskelgrupper

  1. triceps
  2. bröst
  3. övre rygg

Utförande

Stå i armböjningsställning och rotera kroppen ett halvt varv, sätt i ena handen, rotera ett halvt varv till och så vidare. Benen skall vara kvar i cirkelns mitt samtidigt som du snurrar runt dig själv.

Syfte/Effekt

Styrka för armsträckaren (M. triceps brachii), bröstmuskeln (M. pectoralis major) och M. serratus anterior.

Fler övningar som också tränar muskelgruppen triceps