Svårighetsgrad

  • Medel

Kategori

  • Fria vikter

Aktiverade muskelgrupper

  1. triceps
  2. övre rygg
  3. axlar

Utförande

Stå framåtlutad med överkroppen i vågrätt position med en aning svank och med stången hängandes bakom benen. Lyft nu upp stången bakåt med raka armar.

Syfte/Effekt

Styrka för överarmssträckaren (M. triceps brachii), men även för den breda ryggmuskeln (M. latissimus dorsi), kappmuskeln (M. trapezius) och deltamuskeln (M. deltoideus, bakre del).

Fler övningar som också tränar muskelgruppen triceps