Svårighetsgrad

  • Svår

Kategori

  • Övriga redskap

Aktiverade muskelgrupper

  1. triceps
  2. bröst
  3. raka magmusklerna

Utförande

Fatta ringarna och häng i dem med sträckta armar med ringarna vid höfterna. Böj nu benen upp till pikläget, sträck benen i detta läge och håll kvar.

Syfte/Effekt

Isometrisk styrka för överarmssträckaren (M. triceps brachii), stora och lilla bröstmuskeln (M. pectoralis major), breda ryggmuskeln (M. latissimus dorsi), raka magmuskeln (M. rectus abdominis), höftböjarna (M. iliopsoas och M. tensor fasciae latae) samt framsida lårmuskulaturen (M. quadriceps femoris).

Fler övningar som också tränar muskelgruppen triceps