Svårighetsgrad

  • Lätt

Kategori

  • Expanderband

Aktiverade muskelgrupper

  1. triceps
  2. övre rygg

Utförande

Fäst bandet i stolpe eller dylikt i knähöjd och fatta bandets handtag med händerna. Ställ dig med lätt böjda ben mot bandet och böj dig framåt. Jobba nu med armarna sträckta från vertikalt läge till horisontalt läge utan att röra ryggen.

Syfte/Effekt

Styrka för den breda ryggmuskeln (M. latissimus dorsi), den stora runda muskeln (M. teres major) och överarmssträckaren (M. triceps brachii).

Fler övningar som också tränar muskelgruppen triceps