Svårighetsgrad

  • Svår

Kategori

  • Övriga redskap

Aktiverade muskelgrupper

  1. triceps
  2. raka magmusklerna

Utförande

Placera ringarna tätt ihop ca en meter ovanför marken/golvet. Ställ dig på lådan och ställ i armböjningsläge så att kroppen bildar en rak linje. Fall framåt genom att böja på armarna och pressa dig tillbaka genom att pressa med triceps.

Tänk på att hålla kroppens linje under övningen genom att spänna magmusklerna.

Syfte/Effekt

Styrka för överarmsböjaren (M. triceps brachii) och den raka magmuskeln (M. rectus abdominis).

Fler övningar som också tränar muskelgruppen triceps