Svårighetsgrad

  • Lätt

Kategori

  • Maskiner

Aktiverade muskelgrupper

  1. triceps
  2. underarmar

Utförande

Fatta dragapparatens stång omvänt, dvs. med handflatorna uppåt och pressa sedan stången mot låren utan att röra på överarmarna.

Syfte/Effekt

övningen aktiverar förutom överarmssträckaren (M. triceps brachii) även underarmssträckarna.

Fler övningar som också tränar muskelgruppen triceps