Svårighetsgrad

  • Medel

Kategori

  • Maskiner

Aktiverade muskelgrupper

  1. triceps

Utförande

Fäst en stång eller ett rep i övre fästet på dragapparaten. Ta tag i repet/stången, vänd dig från apparaten och börja med armarna ovanför huvudet. Lås överarmarna i detta läge och pressa fram underarmarna med hjälp av triceps.

Syfte/Effekt

Styrka för överarmssträckaren (M. triceps brachii, övre del) .

Fler övningar som också tränar muskelgruppen triceps