Svårighetsgrad

  • Svår

Kategori

  • Parövning

Aktiverade muskelgrupper

  1. triceps

Utförande

Person A ligger ner på rygg med benen lodrätt upp i luften och armarna ovanför huvudet. Person B ställer sig på A:s händer och lutar sig fram och avlastar sin vikt på A:s fötter. Nu pressar A upp B med hjälp av tricepsmuskulaturen.

Syfte/Effekt

Styrka för överarmssträckaren (M. triceps brachii).

Fler övningar som också tränar muskelgruppen triceps