Svårighetsgrad

  • Svår

Kategori

  • Parövning

Aktiverade muskelgrupper

  1. triceps
  2. bröst
  3. axlar

Utförande

Stå i armböjningsställning mot varandra med huvudena om lott. Person A går nu upp med händerna på person B:s axlar. B gör nu en armböjning och går ner till bottenläget igen. Här går A ner från B:s axlar varpå B går upp på A:s axlar och proceduren upprepas.

 

Syfte/Effekt

Styrka för armsträckaren (M. triceps brachii), bröstmuskeln (M. pectoralis major) och axlarna (M. deltoideus) samt isometrisk styrka för de inre sneda magmusklerna (M. obliiqus internus abdominis) och bukpressen (M. transversus abdominis).

 

Fler övningar som också tränar muskelgruppen triceps