Svårighetsgrad

  • Lätt

Kategori

  • Expanderband

Aktiverade muskelgrupper

  1. triceps

Utförande

Ställ dig med fötterna på bandet och fatta bandets ena handtag med ena handen. Sträck upp överarmen så att den pekar uppåt bredvid huvudet och lås den i detta läge. Sträck nu underarmen genom att aktivera överarmssträckaren.

Syfte/Effekt

Styrka för överarmssträckaren (M. triceps brachii).

Fler övningar som också tränar muskelgruppen triceps