Svårighetsgrad

  • Medel

Kategori

  • Parövning

Aktiverade muskelgrupper

  1. triceps

Utförande

Person A sitter på rumpan med sträckta ben vänd mot person B. B fattar nu händerna runt person A:s vrister och lyfter upp A:s ben. A trycker upp höften och går nu bakåt, varpå B följer efter.

Syfte/Effekt

Styrka för överarmssträckaren (M. triceps brachii) och den breda ryggmuskeln (M. latissimus dorsi) samt isometrisk styrka för rumpan (M. gluteus maximus) och baksida lår (M. biceps femoris, M. semitendinosus och M. semimembranosus).

Fler övningar som också tränar muskelgruppen triceps