Svårighetsgrad

  • Lätt

Kategori

  • Expanderband

Aktiverade muskelgrupper

  1. triceps
  2. bröst

Utförande

Fäst bandet i huvudhöjd och fatta handtagen med händerna. Ställ dig med ena benet framför det andra med ryggen mot bandet. Luta en aning framåt med överkroppen och pressa armarna framför kroppen tills de sträcks.

Syfte/Effekt

Styrka för bröstmuskeln (M. pectoralis major).

Fler övningar som också tränar muskelgruppen triceps