Svårighetsgrad

  • Medel

Kategori

  • Parövning

Aktiverade muskelgrupper

  1. triceps
  2. raka magmusklerna
  3. sneda magmusklerna

Utförande

Person A står i armböjningsställning och person B fattar tag i A:s vrister och håller dessa framför benen. Här gäller det för A att spänna bukmusklerna för att bibehålla en rak position samt att trycka in skulderbladen i ryggen.

A går framåt utan att svanka och utan att vicka på rumpan. B släpper oannonserat ett av A:s ben utan att stanna, varpå A ska försöka bibehålla benet i samma position samt stabiliteten i hela kroppen.

 

Syfte/Effekt

Styrka för bukpressen (M. transversus abdominis) de yttre och inre sneda magmusklerna (M. obliiqus
externus
och internus
abdominis), skulderstabilisatorn (M. serratus anterior),
överarmssträckaren (M. triceps brachii) och bröstmuskeln (M.
pectoralis major). 

Fler övningar som också tränar muskelgruppen triceps