Svårighetsgrad

  • Lätt

Kategori

  • Maskiner

Aktiverade muskelgrupper

  1. triceps

Utförande

Sätt dig i en tricepspressmaskin och pressa handtagen framåt eller uppåt beroende på maskintyp. De flesta gym har någon typ av sådan maskin.

Syfte/Effekt

Styrka för överarmssträckaren (M. triceps brachii).

Fler övningar som också tränar muskelgruppen triceps