Svårighetsgrad

  • Svår

Kategori

  • Kroppsbelastande

Aktiverade muskelgrupper

  1. raka magmusklerna
  2. sneda magmusklerna

Utförande

Detta är en variant av benlyft på bänk, med den skillnaden att man börjar på övre ryggen/axlarna med kroppen lodrätt ovanför. Från detta läge jobbar man neråt så långt man kan med rak kropp och sedan upp igen.

Tänk på att inte gå så långt ner att du tvingas pikera i höften.

Testa även varianten Rocky-benlyft i ribbstol.

 

Syfte/Effekt

Styrka för den raka magmuskeln (M. rectus abdominis), den sneda yttre magmuskeln (M. obliiqus externus abdominis), den breda ryggmuskeln (M. latissimus dorsi) och överarmssträckaren (M. triceps brachii).

 

Fler övningar som också tränar muskelgruppen raka magmusklerna