Svårighetsgrad

  • Lätt

Kategori

  • Bosuboll

Aktiverade muskelgrupper

  1. raka magmusklerna
  2. sneda magmusklerna

Utförande

Lägg dig med rumpan och nedre delen av ryggen på bosubollen. Bromsa ner till ett läge där ryggen är böjd bakåt. Krumma nu in ryggen och lyft den uppåt.

Tänk på att spänna in magen under övningens utförande för att även aktivera de inre magmusklerna.

 

Syfte/Effekt

Styrka för de raka magmusklerna (M. rectus abdominis), de yttre och inre sneda magmusklerna (M. obliiqus externus och internus abdominis) och höftböjarna (M. iliopsoas och M. tensor fasciae latae).

 

Fler övningar som också tränar muskelgruppen raka magmusklerna