Svårighetsgrad

  • Svår

Kategori

  • Kroppsbelastande

Aktiverade muskelgrupper

  1. raka magmusklerna
  2. sneda magmusklerna
  3. övre rygg

Utförande

Lägg bosubollen på bänken och lägg dig på rygg på bollen och bänken så att bollens mitt hamnar under ryggens mitt. Fatta tag i bänken med händerna bakom huvudet och lyft upp benen så att endast övre delen av ryggen är i kontakt med bänken. Sänk nu ner benen och bålen i en rak linje utan att pikera och lyft upp de igen när du nått ditt maxläge.

 

Syfte/Effekt

Styrka för den raka, den yttre sneda magmuskeln (M. rectus abdominis och M. obliiqus externus abdominis) och för den breda ryggmuskeln (M. latissimus dorsi). Även isometrisk styrka för armarna.

 

Fler övningar som också tränar muskelgruppen raka magmusklerna