Svårighetsgrad

  • Medel

Kategori

  • Parövning

Aktiverade muskelgrupper

  1. raka magmusklerna
  2. sneda magmusklerna
  3. höftböjarna

Utförande

Sitt rygg mot rygg mot varandra och med ca 1 m mellanrum. Rotera och lämna över bollen åt ena hållet samtidigt som ni lutar bakåt hela tiden för att spänna bålen. Byt sedan håll. Ju längre ifrån varandra ni sitter, desto jobbigare blir övningen.

Syfte/Effekt

Isometrisk styrka för den raka magmuskeln (M. rectus abdominis) och höftböjarna (M. iliopsoas och M. tensor fasciae latae) samt dynamisk styrka för den yttre sneda magmuskeln (M. obliiqus externus abdominis).

Fler övningar som också tränar muskelgruppen raka magmusklerna